or bagim

or bagim

מהי שיטת נפש חיה ומהן עקרונות הריפוי שלה

נפש חיה" היא שיטה טיפולית המבוססת על תנועה וריקוד עם דגש על תנועות המדמות בעלי חיים שונים. השיטה מתבססת על ארבעים ושתיים חיות. בעלי חיים נתפשים כארכיטיפים אוניברסליים, תדרים תנועתיים – תודעתיים, המייצגים דפוסים נפשיים ויסודות נפשיים שבתוכנו. בגים גילתה…

× איך אוכל לעזור?